Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Teollinen internet uuden kasvun mahdollistajana

Lisätty 17.01.2014

Teollinen internet on käsite, jolla pyritään kuvaamaan niitä mahdollisuuksia, joita syntyy, kun yhdistetään koneisiin ja laitteisiin älykkyyttä, tuodaan tieto saataville verkon kautta ja luodaan uusia tapoja hyödyntää tätä tietoa pyrkien parempaan hyötyyn ja edullisempiin kustannuksiin. Halpeneva sensoritekniikka, laajeneva pilvipalveluiden käyttöönotto ja globaalisti toimivat asiakkaat ovat muita kyseisen ilmiön ajureita. Tässä voi olla Suomen yrityksille todellinen mahdollisuus laajan prosessi-, kone- ja laiteosaamisen ja korkean tietoteknisen kompetenssin yhdistämisen kautta. Teollinen internet voi tarjota uusia menestyksen mahdollisuuksia myös pkt- sektorille. Tartutaan tähän mahdollisuuteen! 

Lue kokonaan »

Suomalaista palveluvientiä tulisi lisätä - mutta ei kannettu vesi kaivossa pysy?

Lisätty 27.11.2013

Palvelusta sanotaan usein, että sen yksi ominaisuus on ainutkertaisuus - sitä ei voi säilöä. Tämä pitänee yleisesti ottaen paikkansa, mutta miten voitaisiin hyödyntää se, että etenkin osaamispalvelujen kyseessä ollen sama palvelutarve toistuu, jos ei samalla asiakkaalla tai kohteessa, niin jossain muualla?

Teollisuuden palveluliiketoiminnassa toistuvuus voi olla pieni, mutta tapahtuman merkitys suuri ja asiakasratkaisun tuottaminen nopeasti, nojaten aiempaan kokemukseen ja osaamiseen avain hyvään asiakastyytyväisyyteen. Tämä taas korreloi vahvasti asiakasuskollisuuden ja -kannattavuuden kanssa.

Monet suomalaiset teolliset yritykset eivät kykene hyödyntämään näitä toistuvia mahdollisuuksia. Syynä on usein se, että palveluvastuu ja asiakaspinnan hallinta on annettu paikallisorganisaation hoitoon (tai jopa ulkoistettu agentille). Sinänsä toimiva logiikka tässä on se, että paikallisorganisaatio pystyy tekemään tämän edullisemmin ja pitämään tiiviimmin yhteyttä asiakkaaseen.

Nivomalla yhteen asiakashallinta (CRM), laitehallinta (PDM) ja ratkaisuhallinta (solution management) voitaisiin luoda edellytykset sille, että asiakastarve ratkaistaisiin nopeasti ja tehokkaasti. Muuten tuo otsikon toteama pitää edelleen kutinsa? 

Lue kokonaan »

Asset Management - tarvitseeko palveluntuottajan olla siinä mukana?

Lisätty 21.11.2013

Asset Management ymmärretään usein laajasti ottaen koko resurssikannan, ml. rahat jne hallinnaksi ja talousmiesten kenttään kuuluvaksi. Jos asiaa terävöitetään liittämällä sana Physical sanaketjun eteen, eli keskustellaan fyysisen käyttöomaisuuden hallinnasta, tulee aiheeseen uusi näkökulma.

Fyysisen käyttöomaisuuden hallintaan liittyy oleellisena osana laitoksen tai järjestelmän kehittämiseen, suunnitteluun ja hankintaan liittyvät vaiheet, joissa laitoksen toimittajaosapuoli on heti kiinteästi mukana (tai ainakin pitäisi olla). Laitoksen elinkaaren aikaiseen hallintaan vaikutetaan voimakkaasti jo tässä vaiheessa ja mikäli toimittaja näkee itsellään olevan tärkeän roolin myös palveluntarjoajana, on syytä olla vaikuttamassa tehtäviin ratkaisuihin jo varhain.

Miten sitten päästään tilanteeseen, jossa toimittaja jo ennen hankintapäätöstä voisi olla valintoihin vaikuttamassa? 

Lue kokonaan »

Blogi on avattu

Lisätty 12.11.2013

Sivuillani otan kantaa erilaisiin palveluliiketoiminnan kehittämistä koskeviin kysymyksiin. Teollisen palvelun kehittyminen ja kehittäminen yhdeksi suomalaisen teollisuuden vahvuuksista on mielestäni oleellista, etenkin kun yhä enenevässä määrin teollista tuotantoa vähennetään kotimaassa; osaaminen ei kuitenkaan katoa mihinkään?

Lue kokonaan »